Om Ernæringskonferansen             Program             Påmelding       Hjem  

 

 

   Program

 


PROGRAM
ERNÆRINGSKONFERANSEN 2013

 

‘Biomarkers in Nutrition‘ 27. Sept. 2013

 

09.00 

Velkommen ved Prorektor Anne Lise Fimreite, Universitetet i Bergen

09.10     

Åpning av konferansen ved Jutta Dierkes, Universitetet i Bergen


09.20 - 09.50    

 ‘Within person reproducibility of biomarkers’ ved Per Magne Ueland, Universitetet i Bergen  


09.50 - 10.20      

‘How to measure dietary intake? Use of questionnaires and biomarkers’ ved Jutta Dierkes, Universitetet i Bergen

 

Kaffepause

 

10.45 - 11.15      

‘Biomarkers of fish intake’ ved Livar Frøyland, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatsforskning (NIFES)


11.15 - 11.45     

‘Biomarkers of whole grain and fiber intake’ ved Rikard Landberg, Uppsala Universitet


11.45 - 12.15    

‘The effect of obesity on nutritional biomarkers’ ved Gunnar Mellgren, Universitetet i Bergen

 

 Lunsjpause med varm servering

 

13.45 - 14.15     

‘Risk factors of cardiovascular disease – emerging biomarkers’ ved Ottar Nygård, Universitetet i Bergen


14.15 - 14.45    

‘Nutritional risk factors for hip fractures’ ved Kristin Holvik, Folkehelseinstituttet, Oslo

 

Kaffepause

 

15.00 - 15.15     

‘Risk factors of undernutrition in renal disease‘ ved Hans Peter Marti, Universitetet i Bergen


15.15 - 15.45  

 ‘Risk factors of cancer – the Norwegian EPIC cohort’ ved Guri Skeie, Universitetet i Tromsø

15.45 - 16.00    

Avslutning ved Jutta Dierkes

 Ernæringskonferansen 2013, Fredag 27. september, kl. 09.00 – 16.00, Radisson Blu Royal Hotell, Bryggen, Bergen.
Utviklet av Reine Linjer AS